• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Sáng kiến kinh nghiệm

Kể từ ngày 15-9-2017, đội ngũ giáo viên không có sáng kiến kinh nghiệm vẫn được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Tinh thần của nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức vừa chính thức được ban hành có lẽ là tin vui với nhiều thầy cô giáo trước thềm năm học mới. Xin Sở Giáo dục cho biết: Trong năm học 2017 - 2018, giáo viên có phải viết sáng kiến kinh nghiệm khi tham gia Hội thi giáo vên dạy giỏi cấp trường không? Mong sớm nhận được trả lời của Quý sở. Xin cảm ơn.


Trả lời:

Đúng như anh/chị nói: Kể từ ngày 15-9-2017, đội ngũ giáo viên không có sáng kiến kinh nghiệm vẫn được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Tinh thần của nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức vừa chính thức được ban hành có lẽ là tin vui với nhiều thầy cô giáo trước thềm năm học mới.

Còn việc tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường thì thực hiện theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010. Thông tư này hiện nay vẫn còn áp dụng.

Sở xin trả lời đến anh/chi.