• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  boi duong thuong xuyen

Những năm học trước tôi đã học modun 6 THCS năm nay sở yêu cầu học lai. Cho tôi hỏi cac modun sơ đưa ra là gợi ý hay bắt buộc


Trả lời:

Các modun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên là do Bộ GDĐT ban hành, có trên cổng thông tin điện tử của Bộ, theo thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GDĐT. Trong TT Bộ quy định rất cụ thể, anh/chị tìm đọc nhé! Sở GDĐT trả lời đến anh/chị./.