• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Năm học 2017-2018 sở giáo dục có tuyển giáo viên THPT không ạ

Tôi là GV Hóa xin hỏi năm học 2017-2018sở GD ĐT Tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu có tuyển giáo viên không? khi tuyển dụng thông tin được thông bao ở đâu ah? Tôi là người ngoại tỉnh có được đăng kí không


Trả lời:

Do anh/chị không nói rõ, anh/chị là giáo viên vào biên chế tỉnh khác hay chưa; hay họp đồng; giáo viên ngành Hóa, tốt nghiệp ĐH hay CĐ.... nên Sở không trả lời cụ thể. Câu hỏi của anh/chị Sở trả lời như sau:

1. Hiện nay Sở đang thực hiện công tác thuyên chuyển giáo giáo viên các đơn vị trực thuộc (THPT, GDTX, các trường chuyên biệt).

2. Sau khi xét thuyên chuyển, Sở sẽ thông báo nhu cầu tuyển mới. Anh/chị có thể theo dõi trên trang web của Sở hoặc liên hệ phòng Tccb Sở số đt: 0254.3854619

Sở xin trả lời đến anh/chị./.