• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Giảm 3 tiết của tổ trưởng

Kính gửi SGD-ĐT BRVT

Chúng tôi là GV TH, có vài thắc mắc xin hỏi SGD như sau:

- Theo TT28 thì GVCN TH được giảm 3 tiết, tổ trưởng được giảm 3 tiết. Nhưng trường chúng tôi không giảm 3 tiết tổ trưởng mà vẫn phân công chúng tôi dạy 20 tiết/tuần và giải thích rằng GVCN cũng là kiêm nhiệm nên theo TT28 mỗi GV kiêm nhiệm không quá 2 chức vụ nên chỉ giảm được ở tiết kiêm nhiệm cao nhất. Lời giải thích này có đúng không?

- Tương tự khi phân công cho chúng tôi 20 tiết thực dạy, còn 2 tiết chào cờ và SHTT không tính vì trường bảo đây là công tác chủ nhiệm. Vậy 2 tiết CC và SHTT có được tính vào 23 tiết định mức tiết dạy của GVCN hay không?

Kính mong SGD sớm có câu trả lời thỏa đáng để chúng tôi yên tâm công tác.

Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời:

Sở xin trả lời đến anh/chị:

1. TT 28 quy định: mỗi GV kiêm nhiệm không quá 2 chức vụ là để tránh trường hợp 1 GV nhưng phải làm nhiều việc, trong khi các GV khác thì lại không phân công. Nhưng nếu nhà trường vì lý do nào đó phải phân công 1 GV làm nhiều việc (vừa CN vừa làm TT) thì phải giải quyết chế độ làm thêm giờ.

2. Chào cờ và tiết sinh hoạt chủ nhiệm là nhiệm vụ của người GV làm công tác chủ nhiệm và được tính vào 3 tiết giảm, nên không thể tiếp tục tính nữa. Như vậy nhà trường làm đúng.

Sở xin trả lời đến anh/chị./.