• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Elening

Bài thi elearning năm học 2016-2017 sở đã công bố kết quả chưa


Trả lời:

Phòng CM của Sở đang tổng hợp, dự kiến tuần đầu của tháng 10/2017 sẽ công bố. Sở xin trả lời đến anh/chị./.