• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Chi trả tiền dạy Thêm

Kính thưa sở GDĐT tôi có một vài câu hỏi xin sở trả lời giúp. Tôi là giáo viên toán tin Thcs. Tôi có dạy nghề cho học sinh Thcs. Nhưng nhà trường chi trả tiền dạy nghề cho tôi có năm thì 45% và có năm thì 47% số tiền thu được từ Hs. Như vậy có đúng không. Có phải dựa vào công văn nào hay không. Hay chi trả dựa vào điều kiện của mỗi trường. Tiếp theo tôi muốn hỏi thêm các công văn hay có nội dung chi trả tiền cho giáo viên dạy thêm đó là giáo viên trực tiếp giảng và giáo viên giảng dạy có phải khác nhau hay không. Giáo viên giảng dạy bao gồm giáo viên trực tiếp giảng day, quản sinh... Như vậy có phải không. Xin sở Gdđt trả lời giúp.


Trả lời:

1./ Hiện nay việc dạy nghề ở cấp THCS cho phép thu tiền; mức thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Vì vậy mức thu này khác nhau giữa các địa phương. Tuy nhiên phải trên tinh thần lấy thu bù chi không vì lợi nhuận. 

Còn về chi, Sở không quy định cụ thể mức chi mà phân cấp xuống các phòng GDĐT. Sở được biết, việc chi tiền dạy nghề cấp THCS mỗi nơi khác nhau (có trường là do thỏa thuận giữa Hiệu trưởng và giáo viên; có trường thì chi theo Quyết định 30 của UBND tỉnh về DTHT,...). Để có sự thống nhất, Sở xin tiếp thu ý kiến của anh/chị để tiếp tục chỉ đạo tốt hơn cho các năm sau.

2./ Anh chị có hỏi thêm về giáo viên trực tiếp giảng dạy và giáo viên giảng dạy.... Sở trả lời như sau: giáo viên trực tiếp giảng dạy và giáo viên giảng dạy là 1; để phân biệt với giáo viên quản sinh, người thu tiền, bộ phận quản lý, giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ, phục vụ, ... Như vậy, bộ phận này chỉ tham gia làm công tác quản lý, không phải Gv giảng dạy và họ hưởng kinh phí (nếu có) từ số % còn lại (kể cả chi CSVC, điện nước,...).

Sở GDĐT xin trả lời đến anh/chị./.