• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Múa hát sân trường

Hiện nay nhà trường tổ chức tập dợt múa hát sân trường để Sở GD về kiểm tra làm mất nhiều thời gian học, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Mong Sở GD cho ý kiến về vấn đề này.


Trả lời:

Đây là những hoạt động ngoại khóa, nhằm hình thành những kỹ năng mềm cho học sinh; nhà trường không nên đặt nặng về thành tích, hay để Sở kiểm tra. Sở GDĐT ghi nhận vấn đề phản ánh của anh/chị để điều chỉnh hợp lý hơn./.