• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Trang web Phòng GD&ĐT Thành phố Vũng Tàu

Sao khi vào trang web cua Phòng GD&ĐT Thành phố Vũng Tau, mở tin thì không thể đọc được nội dung của tin


Trả lời:

Sở GDĐT nhận thông tin phản ánh của anh/chị; Sở sẽ chuyển thông tin này đến Phòng GDĐT TP Vũng Tàu./.