• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hôm trước Tôi có hỏi về SKKN, cám ơn Sở đã trả lời.

Hôm nay, Sở cho tôi hỏi: để xét chiến sĩ thi đua cấp cơ sở có bắt buộc phải có SKKN không? hoặc là có những thành tích gì có thể thay thế SKKN (bồi dưỡng HSG, nghiên cứu khoa học, GV giỏi)?

Rất mong sự phản hồi của Sở, tôi chân thành cám ơn!


Trả lời:

Đề xét danh hiệu CS TĐCS thì phải có SK được cấp có thẩm quyền ra quyết định; có thể thay thế SK bằng: GVG cấp huyện, Tỉnh; bồi dưỡng HSG, hướng dẫn HS thi KHKT đạt giải. Những vấn đề anh/chị hỏi bất kỳ nhà trường nào trong toàn tỉnh cũng nắm được. Anh /chị nên gặp lãnh đạo hà trường để biết rõ hơn./.