• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Thi tuyển viên chức

Kính thưa sở. Tôi xin hỏi một số thắc mắc. Tại sao ở Ủy Ban của các huyện khi thi tuyển chỉ có thi môn Thực hành. còn ở sở lại thi 4 môn. Đây không phải là quy định chung hay sao. Xin giải thích giùm.


Trả lời:

Bắt đầu từ 2018, UBND tỉnh có chủ trương cho các huyện, TX, Tp được xét tuyển GV; Sở GDĐT thì vẫn theo hình thức Thi tuyển; Như vậy các huyện, TX, TP xét tuyển (có địa phương chỉ giữ lại môn dạy thực hành) là do chủ trương của UBND tỉnh./.