• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Khi nào sở có thông tin tuyển GV THPT

Tôi có gọi lên phòng TCCB hỏi về thông tin tuyểb GV của Sở, phòng trả lời là xem trên web. Nhưng tôi không thấy thông tin. Tôi muốn hỏi khi nào có thông báo tuyển dụng, và tôi coi thông báo tuyển dụng đó ở mục nào


Trả lời:

Anh /chị cần theo dõi trang web của Sở GDĐT tại địa chỉ: http://bariavungtau.edu.vn; Thông thường những thông tin mới đưa lên web sẽ hiện ra trang đầu của Web. Trường hợp nhiều thông mới được đưa lên web, thì tin cũ sẽ được chuyển về theo đơn vị phòng nghiệp vụ, chuyên môn. Thông tin tuyển dụng do phòng Tccb-CNTT thực hiện. Vì vậy, anh/chị cần vào: VĂN BẢN GIÁO DỤC- Văn Bản Sở Giáo dục-  nhắp chuột vào: văn bản Tổ chức cán bộ và Công nghệ thông tin.

Sở xin trả lời đến anh chị/./