• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Chế độ thai sản

Kính thưa Sở GD&DT tỉnh BR - VT
Tôi là giáo viên có thâm niên trong ngành tới thời điểm này đã được 06 năm. Năm nay, tôi sinh con vào giữa tháng 6.2017 trùng với thời gian nghỉ hè. Tôi có đọc công văn về chế độ thai sản dành cho giáo viên của sở nên cảm thấy rất vui mừng vì hoàn cảnh gia đình tôi rất neo người. Nhưng theo thông tin của tôi thì một số giáo viên của trường tôi có thời gian nghỉ thai sản trùng với hè 2017 cũng đã đi dạy trở lại. 
Nên cho tôi hỏi rằng trường hợp của tôi có được nghỉ bù thời gian nghỉ hè hay không  và nếu như không được nghỉ thì chế độ của tôi sẽ hưởng như thế nào? 

 

 

 

 

 


Trả lời:

Hiện nay Cục nhà giáo và CBQL GD thuộc Bộ GDĐT đã có công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ký ngày 18/8/2017 về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè. Công văn này đã khá rõ, hiện nay các trường học đang thực hiện. anh/chị tìm đọc CV này sẽ được rõ./.