• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Chế độ thai sản cho giáo viên nữ sinh con trong thời gian nghỉ hè

Câu hỏi:  Chế độ thai sản cho giáo viên nữ sinh con trong thời gian nghỉ hè

Kính thưa: Sở GD&ĐT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tôi là giáo viên Trung Học Cơ Sở tại Huyện Long Điền, có thâm niên trong ngành tới thời điểm này đã được 09 năm. Năm nay, tôi sinh con vào giữa tháng 5.2017 trùng với thời gian nghỉ hè. Tôi có đọc công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ký ngày 18/8/2017 về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè: Để giải quyết chế độ thai sản dành cho giáo viên của Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, tại Huyện Long Điền không thực hiện, tôi có hỏi Ban Giám Hiệu thì được cô Hiệu Trưởng trả lời là Phòng Giáo Dục huyện Long Điền không có chỉ đạo triển khai và không cho nghỉ.  Cho tôi hỏi tại sao Thành Phố Bà Rịa, Huyện Châu Đức,Thành Phố Vũng Tàu… đã và đang thực hiện được? Tại Thành Phố Vũng Tàu, Phòng Giáo Dục TP Vũng Tàu có văn bản chỉ đạo gửi về các trường, giáo viên có thời gian thai sản trong hè đang được nghỉ bù 2 tháng. Cho tôi hỏi: trường hợp của tôi có được nghỉ bù 2 tháng hay không? Tại sao cùng là Công Văn của Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu mà Phòng Giáo Dục Long Điền không thực hiện? Cùng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tại sao giáo viên nữ thai sản trong hè có nơi được nghỉ bù 2 tháng còn tại Huyện Long Điền lại không được?

 


Trả lời:

Vấn đề chị hỏi, Sở sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở địa bàn Huyện Long Điền và sẽ trả lời đến anh chị trong thời gian tới. Tuy nhiên, chị cần tìm hiểu kỹ hơn, vì chưa hẳn Phòng GDĐT không triển khai, vì đây là quyền lợi chính đáng của nữ nhà giáo. Tốt nhất, anh chị hãy mạnh dạn đến gặp Trưởng phòng GDĐT huyện Long Điền để được rõ./.