• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Phan cong chuyen mon

Năm học 2017 _ 2018. Trường của tôi co từ 24 lóp xuống 20 lớp theo chỉ đạo của phòng gd. Nên giáo viên thiếu tiết rất nhiều. Tổ của tôi cũng có tới 3 gv thiếu tiết. Tuy nhiên . Tôi thấy Ban giám hiệu phân công chuyên mon cũng không hợp lý. Ví dụ. Tổ tôi có 5 người thế nhưng có 2 người tổ trưởng và tổ phó mỗi người dư 5 tiết. Còn 3 giáo viên còn lại mỗi người thiếu 4 tiết một tuần. Những tiết chúng tôi bị thiếu sẽ được phân công đi trực thư viện. Làm việc văn phòng. Dạy thêm cho học sinh yếu kém.....Vậy cho tôi hỏi pccm như BGH của trường tôi như trên có hợp lý không. Tôi cảm nhận BGH có sự ưu ái cho tt và tp. Vì khi 2gv được dạy đúng với chuyên môn.tăng tiết thì tính tăng giờ. Còn gv chúng tôi. Phải đi làm cả ngày mà ko đúng chuyên môn. Chúng tôi mong muốn làm đúng chuyên môn của mình và hơn nữa. Tại sao 2 gv là tổ trưởng và tp lại dư tiết mà chúng tôi lại phải thiếu tiết.


Trả lời:

Câu hỏi của anh/chị được Sở trả lời như sau:

1. Việc để giáo viên này thiếu tiết, giáo viên kia lại dư tiết trong cùng 1 bộ môn là điều không hợp lý; chưa nói, khi phải giải quyết tăng giờ cho giáo viên dạy dư, ảnh hưởng đến ngân sách.

2. Tuy nhiên, việc này cũng có nhiều nguyên nhân: năng lực, kinh nghiệm của giáo viên không đồng đều, vì thế nhà trường phải sắp xếp tạm thời như thế; Trước khi sắp xếp, khả năng nhà trường cũng hỏi ý kiến của cơ quan chủ quản về vấn đề phải giải quyết kinh phí. Vì nếu nhà trường dư giáo viên mà vẫn phải trả thêm tiền tăng giờ thì bộ phận quyết toán cấp trên sẽ không giải quyết (trừ khi có lý do chính đáng như: dư GV nhưng thiếu cục bộ; GV nghỉ thai sản.v.v.)

3. Việc GV thiếu tiết nhà trường sắp xếp các GV đó làm thêm nhưng việc như đã nêu trên (công tác Vp, dạy học sinh yếu kém...), Sở xét thấy các công việc đó GV có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu công việc phân công làm thêm vượt quá sức, không phù hợp chuyên môn, tầng xuất công việc nhiều... các thầy, cô có thể kiến nghị đề nhà trường điều chỉnh. Sở xin trả lời đến anh/chị./.